Trích dẫn của Chủ tịch HĐQT

Chủ tích hội đồng quản trị Công ty Cổ phần giải pháp phát triển Y tế Việt Nam

“Tất cả những nỗ lực, những thành tựu và giải thưởng đã đạt được, sự tiến bộ về mặt công nghệ và sự phát triển về thương hiệu của chúng tôi có thể được đúc kết lại chỉ trong một câu nói – Chúng tôi đã và đang cố gắng để giữ vững lời hứa và sự cam kết với quý khách hàng mỗi ngày” - Trích dẫn câu nói của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty VinamedIT Ông Ngô Thanh Sơn