Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa giai đoạn 1

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam (VINAMED)

Nhà máy đã được xây dựng và đưa vào vận hành tháng 7 năm 2017 tại khu công nghiệp Đại Đồng (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), trên diện tích khu đất 13.700 m2, trong đó diện tích xây dựng công trình gần 6.000 m2.

Sản phẩm của Nhà máy sẽ bao gồm các sản phẩm truyền thống: bơm kim tiêm bằng nhựa, các loại bơm tiêm tự khóa, các loại dây truyền dịch, dụng cụ y tế bằng nhựa. Hiện nay nhà máy đã hoạt động đạt công suất 60.000.000 sản phẩm/ năm

Ngoài ra, nhà máy mới cũng được đầu tư để có thể sản xuất một số sản phẩm mới như dây truyền máu, bơm tiêm liền tự khóa, kim luồn bằng nhựạ và thực hiện các hợp đồng sản xuất hình thức OEM với các đối tác Nhật Bản

Các sản phẩm của nhà máy được sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến, cập nhật của Quốc tế, phù hợp với điều kiện thực hành y tế của Việt Nam, quản lý và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO – 9002 và ISO 13485, phục vụ cho các cơ sở y tế và các chương trình mục tiêu về y tế.