Vinamed và các Công ty liên kết của mình là nhà phân phối tại Việt nam của các hãng danh tiếng như :