Các đơn vị thành viên và liên kết:

JVC

 • Thiết bị và vật tư chuẩn đoán hình ảnh, trung tâm tiệt trùng.
 • Đầu tư xã hội hóa TBYT
 • Dịch vụ khám và xét nghiệm lưu động

MERUFA

 • Cao su y tế

VIETMEDICAL

 • Thiết bị và vật tư cho hồi sức, cấp cứu, phòng mổ.
 • Vật tư tiệt trùng bệnh viện.

VINAMEDIT

 • Giải pháp công nghệ thông tin trong y tế.
 • PACS, EMR, CIS.

MEDINSCO

 • Xuất nhập khẩu y tế.

MEDIPLAST

 • Sản xuất và xuất khẩu vật tư tiêu hao.
 • Sản xuất OEM cho Nhật Bản.