Sản xuất trang thiết bị y tế

 • Mặt hàng sản xuất chính của Tổng công ty là các sản phẩm bằng nhựa y tế như các loại bơm kim tiêm dùng 1 lần, bơm tiêm an toàn, dây truyền dịch, hộp an toàn….
 • Sản phẩm cao su trong Y Tế, găng cao su ….

Phân phối thiết bị và vật tư y tế

 • Phân phối thiết bị, dụng cụ và các loại vật tư y tế
 • Cung cấp ô tô cứu thương và chuyên dụng
 • Kinh doanh thiết bị khoa học, thiết bị ngành dược.
 • Kinh doanh hoá chất xét nghiệm, hoá chất phòng chống dịch, hoá chất diệt khuẩn, kinh doanh vắc xin và sinh phẩm y tế.
 • Dịch vụ hậu cần cho các chương trình mục tiêu quốc gia của ngành y tế.

Tư vấn và xây dựng y tế

 • Tư vấn thiết kế và xây dựng bệnh viện
 • Tư vấn xây dựng chức năng khoa phòng
 • Tư vấn danh mục và xây dựng cấu hình thiết bị

Giải pháp CNTT Y tế

 • Cung cấp các giải pháp Công nghệ thông tin y tế
 • Cung cấp và cho thuê hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho ngành y tế

Đầu tư trong lĩnh vực y tế

 • Đầu tư xã hội hoá trong y tế
 • Cung cấp thiết bị y tế xã hội hoá
 • Cung cấp dịch vụ cho các bệnh viện thông qua xã hội hoá