Cáng điện vận chuyển,CGM

Ambulatory Blood Pressure,Tonoport

Bàn mổ Trident

 

Máy siêu âm chuyên gây tê vùng Sonosite Fujifilm

 

Máy hàn mạch + Dao mổ điện Covidien