Bơm tiêm Insulin U-100 được sản xuất trên thiết bị và công nghệ của Nhật Bản, tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt

Đặc tính kỹ thuật:

  • Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO 8537: 2007 (E)
  • Kim lắp vào bơm tiêm: bằng thép không gỉ, đặc tính của kim phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 7864: 1993(E) và ISO 9626:1991
  • Tiệt trùng bằng khí E.O: Đạt tiêu chuẩn ISO 11138 – 1:2006 và ISO 11138 – 2:2006(E)
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008 và 13485:2012
  • Hạn sử dụng: 3 năm
  • Bao gói: Bao bì đóng gói bằng Blister đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 11607:1997T(E)
  • Kiểu đóng gói: 100 bơm tiêm đóng trong hộp Chipbox, 24 hộp Chipbox đóng trong thùng Carton
  • Nhãn sản phẩm: Thông tin trên sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn BSEN 1041:1998 và NS-EN 980:2003