Bơm tiêm nhựa dùng 1 lần, dung tích: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50ml được sản xuất trên thiết bị và công nghệ của Nhật Bản, tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt

Đặc tính kỹ thuật:

  • Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO 7886 – 1: 1993 (E)
  • Kim lắp vào bơm tiêm: bằng thép không gỉ, đặc tính của kim phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 7864: 1993(E) và ISO 9626:1991
  • Tiệt trùng bằng khí E.O: Đạt tiêu chuẩn ISO 11138 – 1:2006 và ISO 11138 – 2:2006(E)
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008 và 13485:2012
  • Hạn sử dụng: 3 năm
  • Bao gói: Bao bì đóng gói bằng túi PE hoặc Blister đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 11607:1997(E)
  • Kiểu đóng gói: 100 bơm tiêm đóng trong hộp Chipbox (số hộp Chipbox đóng trong thùng Carton tùy theo từng loại bơm tiêm
  • Nhãn sản phẩm: Thông tin trên sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn BSEN 1041:1998 và NS-EN 980:2003