Bơm tiêm tự khóa được sản xuất trên thiết bị và công nghệ của Nhật Bản theo bản quyền quốc tế và sáng chế của hãng Star, tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt.

Bơm tiêm tự khóa đã được WHO cấp chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn E8/DS1 từ năm 2005 số hiệu PQS E8/26 (http://www.who.int)

Đặc tính kỹ thuật:

  • Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO 7886-3: 2005 (E)
  • Kim lắp vào bơm tiêm: bằng thép không gỉ, đặc tính của kim phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 7864: 1993(E) và ISO 9626:1991
  • Tiệt trùng bằng khí E.O: Đạt tiêu chuẩn ISO 11138 – 1:2006 và ISO 11138 – 2:2006(E)
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2008 và 13485:2012
  • Hạn sử dụng: 3 năm
  • Bao gói: Bao bì đóng gói bằng Blister đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 11607:1997(E)
  • Kiểu đóng gói: 100 bơm tiêm đóng trong hộp Chipbox, 24 hộp Chipbox đóng trong thùng Carton
  • Nhãn sản phẩm: Thông tin trên sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn BSEN 1041:1998 và NS-EN 980:2003