• Hộp an toàn bằng carton đựng chất thải y tế sắc nhọn 5 lít
  • Bơm cho ăn dùng 1 lần
  • Ống ăn xông, ống dẫn dịch
  • Cốc nhựa có nắp đựng bệnh phẩm
  • Hộp đựng thuốc bằng nhựa có 4 ngăn dành cho bệnh nhân
  • Các loại gioăng chịu nhiệt có phẩm cấp y tế
  • Đè lưỡi người lớn bằng nhựa