Dây truyền dịch sử dụng 1 lần có kim truyền tĩnh mạch theo cơ chế trọng lực    

Định lượng giọt: 20 giọt ~ 1ml

Đặc tính kỹ thuật: 

  • Đạt các chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO 8536-4: 2007 (E)
  • Kim truyền: bằng thép không gỉ, đặc tính của kim phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 7864: 1993(E) và ISO 9626:1991, kim truyền cánh bướm phù hợp theo tiêu chuẩn Australian/Newzealand AS/NZS 2485:1995
  • Tiệt trùng bằng khí E.O: Đạt tiêu chuẩn ISO 11138 – 1:2006 và ISO 11138 – 2:2006(E)
  • Bao gói: Bao bì đóng túi PE, đạt tiêu chuẩn ISO 11607:1997(E)
  • Kiểu đóng gói: 500 bộ dây truyền dịch đóng trong thùng Carton